novembre

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre.