Novembre

Quand il gèle en novembre, adieu l'herbe tendre.